Papież Franciszek nie tylko fałszuje historię, ale i pochwala imperium zła. Hospody pomyłuj!

Słowa papieża Franciszka do młodzieży rosyjskiej „Nie zapominajcie nigdy o waszym dziedzictwie.Jesteście dziećmi wielkiej Rosji; wielkiej Rosji świętych, wielkiej Rosji Piotra I, Katarzyny II, tego wielkiego imperium, o tak wielkiej kulturze i wielkim człowieczeństwie” to nie tylko fałszowanie dziejów, ale i pochwała imperium zła, które wyrządziło tyle krzywd wielu narodom.   Jak czułyby się kraje…

Kolejna polska bohaterka – Irena Benschówna „Przemyskie Orlątko”

Kolejna 🇵🇱bohaterka – Irena Benschówna z Wielkopolski, córka Niemca i Polki, do Przemyśla trafiła jako pruska sanitariuszka w 1916 r., do Wojska Polskiego wstąpiła w 1918 r., zginęła śmiercią żołnierską w bitwie z Ukraińcami pod Niżankowicami w dniu 13 grudnia 1918. Pochowana w Przemyślu. https://przemysl.pl/52376/z-notatek-przewodnika-przemyskie-nekropolie-irena-benschowna.html

Ujawniając dane osobowe księdza radna Platformy Obywatelskiej złamała polskie prawo

Od 15 lat w Fundacji im. Brata Alberta – Schronisko Radwanowice pracują więźniowie, często skazani za groźne przestępstwa. Ani mnie jako prezesowi Fundacji, ani nikomu innemu nie wolno ujawniać ich danych osobowych. I tym się właśnie różni cywilizowany kraj od Dzikiego Zachodu czy Dzikich Pól.https://dorzeczy.pl/opinie/473559/rpo-interweniuje-w-sprawie-ujawnienia-danych-ksiedza.html

Polski ksiądz zamordowany za ukrywanie Żydów na Wołyniu

Już niedługo beatyfikacja Rodziny Ulmów. Warto przy tej okazji przypomnieć, że za pomoc udzieloną Żydom w czasie II wojny światowej z rąk Niemców i ich kolaborantów ginęli też polscy duchowni. Jednym z nich był o. Aleksander (Józef) z Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów zamordowany, w 1942 r. w Lubieszowie na Wołyniu. Wieczna modlitwa i pamięć Bohaterom!…