W przygotowaniu:  

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – WIELKI ZAPOMNIANY ARCYBISKUP ORMIAŃSKI JÓZEF TEOFIL TEODOROWICZ

Wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II

 

o arcybiskupie ormiańskim Józefie Teodorowiczu

 

Z przemówienia w Papieskim Kolegium Ormiańskim w Rzymie, 7 lipca 1984 r.

„W mojej ojczyźnie był obecny wasz katolicki Kościół ormiański, był dostrzegalny, był aktywny i zapisał najpiękniejsze rozdziały we wspólnej historii Ormian-katolików i historii Polski. Nie możemy zapomnieć wielkich imion biskupów, a zwłaszcza ostatniego z nich, Józefa Teodorowicza, wielkiego biskupa, wielkiego reprezentanta Kościoła Ormiańskiego, a także wielkiego Polaka, wielkiego przyjaciela mego wielkiego poprzednika w Krakowie, kardynała Adama Sapiehy”.

Z homilii na Mszy św. rzymskokatolickiej we Lwowie, 26 czerwca 2001 r.

„Pragnę również wymienić tu wielką postać arcybiskupa ormiańskiego Józefa Teodorowicza. Ten wybitny teolog i duszpasterz, mąż stanu i Kościoła, z mądrością i oddaniem przewodził ormiańskiej wspólnocie w ciągu pierwszych dziesięcioleci ubiegłego wieku. Wspominając go, pozdrawiam wszystkich wiernych Kościoła ormiańskiego, który od wieków jest obecny na ukraińskiej ziemi i ubogaca ją swą starożytną duchowością i kulturą. Pamięć ormiańskich męczenników i wyznawców niech Was umacnia w wierze, nadziei i miłości!”.