Stop zakazowi pracy – Uwagi do projektu rządowego

Uwagi Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP zakazowi pracy”do rządowego projektu ustawy o świadczeniu wspierającym Szanowni Państwo, w związku z propozycjami zmian ustawowych, zaproponowanymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, przesyłam uwagi Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP zakazowi pracy” do projektu z dnia 23 marca 2023 r. ustawy o świadczeniu wspierającym, który przewiduje wprowadzenie zmian min. w ustawie z…