Zbiórka miodu dla niepełnosprawnych

Mszą św. koncelebrowaną w nowo wzniesionym kościele św. Jana Pawła II w Krzeszowicach rozpoczęły się I Małopolskiego Dni Pszczelarza i VI Krzeszowickie Miodobranie, zorganizowane z okazji 110. rocznicy powstania Towarzystwa Pszczelarskiego „Barć”. W czasie kazania pozwoliłem sobie sparafrazować słowa św. Brata Alberta „Być dobrym jak chleb” na słowa „Być dobrym jak miód”. W czasie procesji…

Nagroda w Krynicy dla pisarki oskarżającej Polaków

Rosyjskojęzyczna pisarka Swietłana Aleksijewicz z Białorusi została laureatką Nagrody Nowa Kultura-Nowej Europy im. Stanisława Vincenza. Nagroda ta (wraz z czekiem na 40 tys. zł) przyznawana jest od kilku lat osobom oraz instytucjom popularyzującym kulturę krajów Europy Środkowej i Środkowowschodniej. Ceremonia wręczenie odbyła się podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju. Jest to bardzo szokująca informacja, bo laureatka…