O Mnie

Przy pięknej słonecznej pogodzie 6 maja 2011 r. Rodzina wraz z wieloma przyjaciółmi i znajomymi pożegnała moją Mamę Teresą z Isakowiczów Zaleską.Zdjęcia Zbigniewa Galickiego, Leszka Jaranowskiego i Antoniego Kramarza.

Msza św. pogrzebowa odbyła się w kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Zgodnie z życzeniem Mamy msza św. odprawiana została w wielkanocnych kolorach liturgicznych. Mszy św. przewodniczył ks. kard. Franciszek Macharski, który równo 30 lat temu na tym samym cmentarzu prowadził także pogrzeb mego Ojca.

Kazanie wygłosił ks. dr Jana Abrahamowicz, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego na Wzgórzach Krzesławickich w Nowej Hucie (z prawej).

Lekcję czytała s. Maria z Żytomierza, a psalm śpiewała s. Olga (obie franciszkanki z Lasek).

Wiekszość osób nie zmieściła się w kaplicy ….

…. i stała w alei, gdzie też rozdawana była komunia święta.

Kondukt prowadził obok Księdza Kardynała także ks. infułat Jerzy Bryła, emerytowany proboszcz parafii na Salwatorze …

… a wraz z nimi prawie trzydziestu księży, w tym m.in. ks. prałat Cezary Anunsewicz, kustosz ormiańskiego sanktuarium Matki Bozej Stanisławowskiej w Gdańsku oraz profesorowie krakowskiego Uniwersytetu Papieskiego: ks. Andrzej Zwoliński, ks. Stefan Koperek i ks. Łukasz Kamykowski, a także księża prałaci Jan Bielański z Nowej Huty, ks. Jan Głod z Nowej Huty  i Antoni Sołtysik z parafii sw. Mikołaja.

Wśród księży byli moi koledzy z rocznika i wojska oraz rodacy z rodzinnej parafii św. Mikołaja oraz księża z innych diecezji, a nawet ks. Artur Doniec, michalita, który przyleciał z Paragwaju.

Z kurii krakowskiej nie było nikogo.

Poczty sztandarowe wystawiły:

Region Małopolski NSZZ „Solidarność”

Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Nowej Hucie-Mistrzejowicach

Związek Piłsudczyków

Konfederacja Polski Niepodległej

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie

Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach

Integracyjna Szkoła Podstawowa im. Ofiar Pacyfikacji Radwanowic.

Część modlitw nad grobem była prowadzona po ormiańsku.

Bliźniacza siostra mojej Mamy – Krystyna, czyli s. Miriam z Żytomierza oraz dwie moje siostry (także bliźniaczki) Joanna i Danuta.

Na grobem przemawiali:

– prof. dr hab. Leszek Bednarczuk z Uniwersytetu Pedagogocznego (dawna Wyższa Szkoła Pedagogiczna, w której pracowali moi śp. Rodzice)

– Jan Bujnowicz z Łodzi, przewodniczący Rady Fundacji im. Brata Alberta

– Stanisław Talaga, przewodniczacy krakowskiego koła Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta we Wrocławiu.

Modlitwa nad grobem …

… i pokropienie wodą święconą.

Jako wspólny dar od wszystkich na grobie została położona jedynie wiązanka kwiatów wykonana w pracowni ogrodniczej Warsztatów Terapii Zajęciowej …

… ozdobiona Barankiem wielkanocnym (zdjęcie wykonane przed pogrzebem na tle sadu w Radwanowicach).

Kondolencje od Kardynała …

…. europosła Zbigniewa Ziobry, który specjalnie przyjechał z Brukseli, i posła Andrzeja Adamczyka z Krzeszowic (z lewej)…

… oraz od Andrzeja Dudy, byłego ministra w kancelarii prezydenckiej śp. Lecha Kaczyńskiego, a obecnie radnego PiS w Krakowie.

Z innych osób byli również senator Zbigniew Cichoń. Elżbieta Burtan, wójt gminy Zabierzów, i Tadeusz Walczowski, sołtys Radwanowic, a także cała Rada i Zarząd Fundacji Brata Alberta oraz dyrektorzy i kierownicy wszystkich 27-miu placówek Fundacji.

Siostry z Lasek kładą tymczasową tablicę.

Tablica kamienna, która stanie na wspólnym grobie Mamy i Taty.