Skład Kapituły, która przyznała skandaliście Zełeńskiemu Order Orła Białego

W kontekście kolejnych antypolskich wybryków prezydenta Ukrainy przypomnę skład Kapituły Orderu Orła Białego, który głosował za przyznaniem Zełeńskiemu tego najwyższego odznaczenia Rzeczpospolitej Polskiej. — Kapituła Orderu Orła Białego Kapitułę Orderu Orła Białego tworzą Wielki Mistrz Orderu i pięciu członków Kapituły. Prezydent z tytułu swego wyboru na ten urząd staje się Kawalerem Orderu Orła Białego, Wielkim…

Poseł Michał Dworczyk mija się z prawdą w sprawie ekshumacji Ofiar Ludobójstwa

Szkoda, że redakcja Do Rzeczy daje się wciągnąć w przedwyborcze gierki posła Michała Dworczyka. Przecież to nie jest żaden news, ale powtórzenie info sprzed roku. Od tego czasu władze 🇺🇦 nie wydały żadnej zgody na pochówki 🇵🇱. Poza tym, od ekshumacji jest IPN, a nie prywatna fundacja..
https://dorzeczy.pl/kraj/479274/ks-isakowicz-zalewski-o-slowach-dworczyka-o-wolyniu.html

Kolejna polska bohaterka – Irena Benschówna „Przemyskie Orlątko”

Kolejna 🇵🇱bohaterka – Irena Benschówna z Wielkopolski, córka Niemca i Polki, do Przemyśla trafiła jako pruska sanitariuszka w 1916 r., do Wojska Polskiego wstąpiła w 1918 r., zginęła śmiercią żołnierską w bitwie z Ukraińcami pod Niżankowicami w dniu 13 grudnia 1918. Pochowana w Przemyślu.

https://przemysl.pl/52376/z-notatek-przewodnika-przemyskie-nekropolie-irena-benschowna.html

Polski ksiądz zamordowany za ukrywanie Żydów na Wołyniu

Już niedługo beatyfikacja Rodziny Ulmów. Warto przy tej okazji przypomnieć, że za pomoc udzieloną Żydom w czasie II wojny światowej z rąk Niemców i ich kolaborantów ginęli też polscy duchowni. Jednym z nich był o. Aleksander (Józef) z Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów zamordowany, w 1942 r. w Lubieszowie na Wołyniu.
Wieczna modlitwa i pamięć Bohaterom!

http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr3092.htm