W nowej placówce Fundacji im. Brata Alberta w Nieszawie (pomiędzy Toruniem a Włocławkiem) rozpoczęło się dziś 3-dniowe szkolenie dyrektorów i kierowników filii Fundacji z całej Polski. Placówka ta, czyli Środowiskowy Dom Samopomocy "Szymonówka", jest darowizną państwa Jolanty i Tadeusza Tomalów. Nazwa pochodzi od imienia ich nieżyjącego syna, Szymona.

You are here:
Go to Top