Kontrowersje wobec kandydatury Jana Piekło na ambasadora w Kijowie - cd

You are here:
Go to Top