Kolejne problemy w Bazylice Mariackiej. Dewastacja zabytku i … zakładanie podsłuchów

„Dziennik Gazeta Prawna podaje: „budowlańcy mieli umieścić (…) w sali głównej podsłuchy podtynkowe. Z kolei w kredensie zabytkowym na 1. piętrze mieli zainstalować aparaturę rejestrującą.” Święty Boże! https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/9377356,ks-ras-o-wszystkim-wiedzial-ujawniamy-celowo-niszczyli-zabytki.html