Zmarła śp. Bogdana Pilichowska, przyjaciel chorych i potrzebujących pomocy

Zmarła śp. Bogdana Pilichowska, dobra i szlachetna osoba, która przez całe życie bezinteresownie służyła ludiom chorym i potrzebującym pomocy. Współpracowała też z Fundacja im. Brata Alberta i Kawalerem Medalu św. Brata Alberta Alanem Michelem z Lyonu. To dzięki niej Schronisko Radwanowice nawiązało kontakty ze szkołą w Narbonne, której uczniowie pracowali przy budowie Domu Norweskiego i…