Dzięga Dymer Szczecin

List otwarty do biskupów archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej

Jesteśmy świeckimi członkiniami i członkami Kościoła katolickiego w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Jako ludzie ochrzczeni czujemy potrzebę zabrania głosu w sprawach budzących nasz niepokój i sprzeciw, ponieważ sytuacja, w jakiej znalazła się lokalna wspólnota wierzących, podważyła nasze zaufanie do kościelnej hierarchii. Nadużycia i występki seksualne popełnione przez ks. Andrzeja Dymera wobec podopiecznych oraz sposób reagowania na te…