W domach pomocy trwa kontrola – uwaga! – schronów na wypadek wojny

Dziś w ośrodku dla niepełnosprawnych Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach straż pożarna kontrolowała – uwaga! – „schrony na wypadek wojny”. Oczywiście w Radwanowicach (jak i w innych domach pomocy społecznej, schronów nie ma, tylko piwnice na warzywa.  A w dzień roboczy wraz z kadrą znajduje się tutaj 300 osób. W razie czego, to gdzie?

Marsz Niepodległości w Peterborough – relacja

5 listopada 2022 Spotkaliśmy się na Rynku Głównym (Cathedral Square) w Peterborough. Pieśni: Bogurodzica, Święty Boże, Pieśń Konfederatów Barskich, Rota. Po przemówieniach przemarsz przez miasto do Zatopionych Ogrodów (Sunken Gardens). Tam zapaliliśmy znicze i złożyliśmy kwiaty na pomniku Lotników, skandowane były hasła: Cześć I Chwała Bohaterom – Bóg Honor i Ojczyzna – Nie laicka nie…