„Radosny Przyjaciel”. Wspomnienie o Marku Łosiu, w 10. rocznicę odejścia do Domu Ojca

Wczoraj minęła 10 rocznica śmierci śp. Marka Łosia, męża Anna Kluz-Łoś z Radio Kraków, wydawcy, społecznika i wieloletniego współpracownika Fundacja im. Brata Alberta. Zmarł nagle 18 lipca 2012 r. w czasie wycieczki górskiej, żył 52 lata. Pochowany na cmentarzu z Krakowie-Wróblowicach. Na jego pamiątkę jeden z dwóch budynków Fundacja im. Brata Alberta WTZ w Radwanowicach-Czernichowie…