Tułowice (Opolszczyzna), 28 maja – Marsz Powstań Śląskich

Prawie dwieście lat przymusowej-urzędowej germanizacji Śląska nie zatarło i nie zniszczyło polskiej mowy tak na Dolnym jak Górnym Śląsku, co wraz z upływem czasu zwiększało tylko urzędową presję niemiecką aby Polaków-Ślązaków wynarodowić i zmusić ich do uznania, że są Niemcami a nie Polakami.  Ale zabiegi te nie powodowały zaniku polskiej mowy i polskich obyczajów i…