Katastrofa smoleńska była wstrząsem z ogromnymi konsekwencjami dla wszystkich

Polecam rozmowę w Jedynka – Polskie Radio na temat zmian jakie przyniosła Katastrofa Smoleńska. Prowadziła: Małgorzata Raczyńska-Weinsberg.   Goście: ks. prof. Andrzej Kobyliński (filozof i etyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), dr Piotr Gontarczyk (historyk, Instytut Pamięci Narodowej), prof. Tomasz Grzegorz Grosse (europeista, Uniwersytet Warszawski).   Posłuchaj całości     Więcej o Piotrze Kubiaku,…

77. rocznica oswobodzenia niemieckich obozów jenieckich dla kobiet-żołnierzy Armii Krajowej

LIST  OKOLICZNOŚCIOWY                  7 kwiecień  2022 Zbliża się kolejna 77 rocznica oswobodzenia przez wojska  alianckie  obozów jeńców  wojennych w Niemczech, z udziałem  polskich  oddziałów pancernych gen. Stanisława Maczka. 12 kwietnia 1945  polski patrol 2 Pułku Pancernego Dywizji gen. Maczka  oswobodził obóz –  1728  Jeńców  Wojennych Kobiet AK –  Oflag VIC Oberlangen  uczestniczek Powstania Warszawskiego 1.8.1944 –…