Odeszła śp. Maria Grčar , Kresowianka, doktor psychologii, patriotka polska i słoweńska

W dniu 26 października 2021, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarła w swoim domu w Krakowie wybitna działaczka II-go (Małopolskiego) Obszaru KPN  w podziemiu dr Maria Grčar ps. „Bajeczna”, „Pani Maria”. Urodzona w 1934 w Wilnie. Zmarła odmawiając dalszego leczenia – tak odważnie jak żyła: jak huzar      Patriotka dwóch narodów, była z matki Polki…