Światło

Zmarł śp. Jerzy Grzebieluch, wybitny działacz Konfederacji Polski Niepodległej i Solidarności Rolniczej

Pogrzeb Jerzego odbędzie się w sobotę 29 maja godz 14.00 w Zawierciu. Kościół pw. św. Jana Pawła II , w samym centrum miasta, ul. Jagiellońska. Śp. Jerzy Grzebieluch Ur. 28 V1931w Łazach, woj. katowickie. Ukończył szkołę średnią w Siewierzu, student Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie, Szczecinie, absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie. W 1958 kierownik w…