Pogrzeb niepełnosprawnego podopiecznego domu pomocy. Piękna postawa abp. Grzegorza Rysia

Diecezja, na terenie której spoczął śp. Józef, niepełnosprawny podopieczny, Fundacja im. Brata Alberta DPS w Chorzeszowie, to Archidiecezja Łódzka, a biskup, który pokrył koszty pogrzebu, to ks. arcybiskup Grzegorz #Ryś. Pogrzeb z jego delegacji prowadził ks. kanclerz Zbigniew Tracz. Gorące podziękowanie! Święty Bracie Albercie, módl się za nami.

Kontrowersje wobec tournée po polskich parafiach „widzącej z Trevignano”

Trwa tournée po polskich parafiach i klasztorach,  „widzącej z Trevignano”, która głosi, że jakoby Matka Boża wzywała do sprzeciwu wobec Watykanu. Budzi to ogromne kontrowersje, jak inne wypowiedzi tej pani. Te „widzenia” trafnie analizuje ks. Marcin Wosiek Salezjanie.pl. „Widzącą” lansują  członkowie Stowarzyszenia Misjonarzy Jezusa Miłosiernego, które wcześniej działało na Ukrainie, później w Diecezji Bielsko-Żywieckiej i…