Współpraca, nie waśnie. Ks. Robert Kantor i ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski zawarli porozumienie

Dzięki pośrednictwu stowarzyszenia Polonia Christiana oraz kancelarii prawnych p. mec. Anny Bufnal z Gdyni i p. mec. Jerzego Pasieki z Krakowa doszło dziś do zawarcia porozumienia pomiędzy ks. dr hab. Robertem Kantorem, kanclerzem kurii tarnowskiej i delegatem ds. ochrony dzieci, a mną. To oznacza, że procesu nie będzie, a obaj jako duchowni zadeklarowaliśmy chęć współpracy…