Zaskakująca dymisja w Watykanie. A jak będzie w Kościele polskim?

Przyjmując tę zaskakującą rezygnację, która dotyczy także prawa udziału w konklawe, papież Franciszek pokazuje, że każdy hierarcha musi ponieść odpowiedzialność za złe czyny, zgodnie ze słowami Ewangelii „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą”.   A jak będzie w Kościele polskim? Znów hasło:…

Pomnik „Rzeź Wołyńska” dłuta śp. Andrzeja Pityńskiego wciąż zakazany

„W magazynie w Gliwicach za to leży od lat jego przerażające, porażające dzieło o „Rzezi Wołyńskiej”. Nie ma miejsca w przestrzeni publicznej na świadectwo tragedii, o której politycy starają się zapomnieć w fałszywe imię zbliżenia z Ukrainą. A przecież, po pierwsze, obowiązkiem jest upamiętnić; po drugie, usłyszeć wyrazy skruchy; a dopiero wtedy, po trzecie, przebaczyć.”…