Niedziela Miłosierdzia Bożego i Prawosławna Wielkanoc

Dziś w Kościele rzymskokatolickim Druga Niedziela Wielkanocna, zwana dawniej Białą (od białych szat katechumenów) lub Przewodnią (gdyż wyznaczała cały cykl liturgiczny). Decyzją św. Jana Pawła II jest ona także Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Z kolei w Cerekwi prawosławnej i katolickich obrządkach wschodnich jest ona Wielkanocą (według kalendarza juliańskiego).   Christos woskriese! Woistinu woskriesie! Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał!…

Niepełnosprawni szyją maseczki dla potrzebujących. Brawo Małopolska!

Coś bardzo optymistycznego. Spółdzielnie socjalne z Małopolski, w tym Spółdzielnia Socjalna Albert w Chełmek – filia Fundacja im. Brata Alberta i Fundacja Przyjaciół Fundacji im. Brata Alberta oraz uczestnicy warsztatów Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku Chełmku, Libiążu i Oświęcimiu-Dworach rozpoczęły szycie maseczek na zlecenie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Dzięki…