Aby chronić życie, rodzinę i wolność religijną w ONZ

W grudniu obchodzona będzie 70-ta rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Chcemy dziś przypomnieć ten ważny dokument, ponieważ wiele praw w nim zawartych zostało ograniczonych, zapomnianych lub wręcz wypaczonych. Sytuacja wygląda obecnie tak, że odwoływanie się do tego aktu prawnego jest dla wielu progresywnych środowisk na całym świecie niewygodne lub wręcz wrogie. Organizacja Narodów Zjednoczonych…