Warszawa, 26 maja

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, jak co roku, zamówił mszę św. w intencji śp. Janusza Krupskiego z okazji jego urodzin (które miały miejsce 9 maja). Msza św. została zamówiona na sobotę 26 maja na godz. 17 30 w Kościele św. Marcina przy ul. Piwnej w Warszawie. Joanna Krupska