Nagroda w Krynicy dla pisarki oskarżającej Polaków

Rosyjskojęzyczna pisarka Swietłana Aleksijewicz z Białorusi została laureatką Nagrody Nowa Kultura-Nowej Europy im. Stanisława Vincenza. Nagroda ta (wraz z czekiem na 40 tys. zł) przyznawana jest od kilku lat osobom oraz instytucjom popularyzującym kulturę krajów Europy Środkowej i Środkowowschodniej. Ceremonia wręczenie odbyła się podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju. Jest to bardzo szokująca informacja, bo laureatka…