XXIII Zjazd Kresowian na Jasnej Górze. Dlaczego imigranci a nie Polacy z Kazachstanu?

Na XXIII Światowy Zjazd Kresowian, który odbył się po mszy św., przybyło bardzo wiele osób z różnych stron, także spoza Polski. Nie było jednak żadnych władz państwowych. Także nikogo z władz województwa śląskiego, składających się z PO i Ruchu Autonomii Śląska. Spośród parlamentarzystów tylko Sylwester Chruszcz i Tomasz Jaskóła z Kukiz’15 oraz Robert Winnicki z Ruchu…

Relacja z protestu przeciwko nadaniu przez KUL i UMCS tytułu doctora h.c. W. Juszczence

Lublin, 1 lipca 2017r. Protest rozpoczął się o godzinie 15.00 modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia w kościele akademickim KUL, w intencji Pomordowanych Polaków na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich. W tym roku modlitwa, którą poprowadził o. Rafał Sztejka SJ, duszpasterz kościoła akademickiego KUL. miała bardzo uroczystą oprawę przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu. W tym czasie miałem wrażenie,…