Świetna riposta abp. Jędraszewskiego na wystąpienia ateisty w katedrze w Łodzi

Nowy metropolita krakowski abp. Marek Jędraszewski to niesamowity biskup kościoła katolickiego. Nie tylko mądry i pełen pobożności, ale również … tolerancyjny. W ramach odbywających się w 2014 roku w archikatedrze łódzkiej spotkań pt. „Dialog w katedrze”, abp. Jędraszewski pozwolił wystąpić ateiście, który wszedł na ambonę z dziwną kartką i starał się zanegować naszą wiarę w…

Spotkanie opłatkowe w Trzebini

Wczoraj przedpołudniem odbyło się w trzebińskich placówkach Fundacji im. Brata Alberta doroczne uroczyste spotkanie opłatkowe. W spotkaniu tym, jak co roku wzięli udział uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej i Świetlicy Terapeutycznej, ich rodzice i opiekunowie, wolontariusze i zaproszeni goście; przedstawiciele samorządu powiatowego i miejskiego, władze statutowe Fundacji, przedstawiciele instytucji współpracujących z WTZ oraz przyjaciele z innych…

Przeciszów – Radwanowice, 19 – 22 grudnia

  Spotkania wigilijno-opłatkowe dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz podopiecznych, pracowników, wolontariuszy i dobroczyńców Fundacji im. Brata Alberta. Poniedziałek, 19 grudnia – Przeciszów k. Oświęcimia – dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmku, Przeciszowie, Oświęcimiu i Brzeszcz-Jawiszowicorazi Świetlicy Terapeutycznej w Chełmku.   Serdecznie zapraszamy we wtorek 20 grudnia br. do Radwanowic (gmina Zabierzów). g.10.00 –…