Zaduszki w Kutach nad Czeremoszem

Cmentarz w Kutach nad Czeremoszem to wyjątkowe miejsce. Spoczywają tam dawni mieszkańcy tego pogranicznego miasteczka trzech katolickich obrządków: rzymskiego, ormiańskiego i greckiego. W święto Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny odbyły się na terenie nekropolii msze święte odprawione prze ks. Eugeniusza Łabiaka, proboszcza parafii w Kutach. W obu uroczystościach brało udział około 50 osób. Po…

Mit Giedroycia a prześladowanie Polaków na Litwie

Zwolennikom budowania polskiej polityki wschodniej na tzw. micie Jerzego Giedroycia, warto przypomnieć, że Giedroyć odmówił przyjęcia Orderu Orła Białego, a przyjął litewski order Księcia Giedymina. Przyjął także honorowe obywatelstwo Litwy. Czuł się bowiem Litwinem a nie Polakiem. Przypominam to, gdyż establishment polityczny Trzeciej RP, powołując się na wspomniany mit, wciąż jak struś chowa głowę w…