Panama! Świetny wybór papieża Franciszka!

Mały i niezamożny kraj na styku dwóch kontynentów. Oby SDM 2019 przebiegły tak szczęśliwie jak SDM 2016! Informacja KAI o Panamie zieje Panamy różnią się zasadniczo od jej sąsiadów, jest to bowiem najmłodsze państwo tego regionu (nie licząc krajów nielatynoskich, tzn. niezwiązanych wcześniej z Hiszpanią lub Portugalią), gdyż jako niepodległy twór państwowy powstała dopiero 3…