Kraków, 11 stycznia

Poniedziałek, 11 stycznia g. 12.00 – Restauracja „Biała Róża” przy ul. Straszewskiego 16 – konferencja prasowa Fundacji im. Brata Alberta i Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” ws. Festiwalu „Albertiana” i ogłoszenie laureatów Medali św. Brata Alberta. g. 18.00 – „Opłatek” dla członków Konfederacji Polski Niepodległej (za zaproszeniami)