Marsz Pamięci Ofiar Terroru Komunistycznego w Ciechanowie

Brawo młodzi ludzie! W sobotę wieczorem, w przeddzień rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, około stu osób przeszło ulicami Ciechanowa w Marszu Pamięci Ofiar Terroru Komunistycznego, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Narodowy Ciechanów” oraz Komitet Obrony Roja. Większość stanowili młodzi ludzie. Mieli ze sobą flagi i transparenty. Były delegacje Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Młodzieży…