Dole i niedole Tadeusza Dołęgi-Mostowicza

Polecam swój artykuł z okazji rocznicy tragicznej śmierci pisarza Tadeusza Dołęgi-Mostowicza w Kutach nad Czeremoszem w 1939 r. Czytaj całość Wspominam w nim m.in. niezapomnianą rolę Anny Dymnej w „Znachorze”. Jest to skrócona wersja rozdziału, który znajdzie się w mojej najnowszej książce pt. „Na ścieżkach historii”.   Placówka pocztowa na granicy z Rumunią w Kutach…