List Pawła Kukiza do Rzecznika Praw Obywatelskich

Paweł Kukiz KWW „Kukiz’15”   Pan Dr Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich   Niniejszym zwracam się do Pana z wnioskiem o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP obecnie obowiązującego kodeksu wyborczego. W mojej ocenie kodeks wyborczy, będący podstawą przeprowadzanych wkrótce wyborów parlamentarnych, zawiera regulacje łamiące praw obywatelskie i jaki taki…