Żydów i muzułmanów nie można obrażać, ale chrześcijan tak

You are here: