Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo,
proszę przyjąć najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych znad Wilii
Romuald Mieczkowski
redaktor i wydawca

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że w dystrybucji jest już wiosenny nr 1/69 kwartalnika. Nabywając czasopismo, wspieracie Państwo polskie słowo na Litwie! Informacja gdzie, po omówieniu treści.

 

Okladka 1 (69).indd RM Przedwielkanocnie
ZNAD WILII – to 160 stron fascynującej lektury! M.in. w numerze:

 
MÓJ KĄT EUROPY
W felietonie wstępnym Skazać na niebyt wieloletni tytuł red. naczelny pisze o niemożności pozyskania środków na ZW w litewskich konkursach wspierania mediów. Czytamy m.in.: Pytaniem jest: czy odcięcie od dofinansowania w działaniach non profit jest uzasadnione, podczas gdy Polacy, obywatele tego kraju, płacą podatki i zasilają również takie fundacje (powołane by właśnie wspierać media).

IN MEMORIAM
poświęcone jest Aldonie Dragan-Gaweckiej, wspaniałej Obywatelce Kresów, jak Ją określił Tomasz Otocki, otwartej na wielonarodowe i wielokulturowe bogactwo Pogranicza, pisarce i animatorce kultury Małych Ojczyzn.

ZNAD DNIEPRU
Korespondent własny w Kijowie, Maciej Mieczkowski, w felietonie Ukrainy droga do Europy, trzeba dodać, że bardzo wyboistej, barwnie szkicuje współczesne życie na Ukrainie.

ZNAD PREGOŁY
Irina Treń tym razem pisze o życiu muzycznym Insterburga (obecie Czerniachowsk) przed wojną, w tym o artystach pochodzenia litewskiego i polskiego na d. Prusach Wschodnich.

Z DOLINY ŁOSOŚNY
Leonard Drożdżewicz pisze o misjonarzu w Papui-Nowej Gwinei, ks. Jarosławie Wiśniewskim, którego korespondencje drukowaliśmy w ZW z Ukrainy i Rosji; o muzyce do wiersza wileńskiego poety Sławomira Worotyńskiego; zastanawia się tropem Józefa Mackiewicza na istotą patriotyzmu pejzażu (w nawiązaniu do wystawy Wiktorii Tołłoczko-Tur).

20 LAT INSTYTUTU POLSKIEGO W WILNIE
Marcin Łapczyński, obecny dyrektor placówki, pisze o jej działałności w ostatnich latach, a jednocześnie podsumowuje
obecność Instytutu Polskiego na mapie kulturalnej Litwy.

500 LAT REFORMACJI NA LITWIE
Tomasz Otocki artykułem Kościół przedzielony tylko granicą
inicjuje nowy cykl, poświęcony reformacji i jej wpływowi na inne dziedziny życia Litwie. Na razie temat ten podejmowany jest tylko w Znad Wilii.

KAWIARNIA LITERACKA
zaprasza do tegoroczny XXIV Międzynarodowy Festiwal Poetycki MAJ NAD WILIĄ pod znakiem Melchiora Wańkowicza (jak na razie 125. rocznicę urodzin pisarza obchodzą tylko wilnianie, organizatorzy festiwalu). Tomasz Snarski, przywołując niezwykłe miejsca miasta nad Wilią (Wilno, które pokochałeś), w wzruszający sposób pisze o Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki.
Współczesną poezję ukraińską reprezentuje poetka z Kijowa Teodozja Zariwna, uczestniczka MAJA NAD WILIĄ bardzo szczerymi i osobistymi Wierszami z czasów krwi.
Natomiast w vilnianie wierszem prezentowany jest wiersz Zbigniewa jędrychowskiego pt. Zielony Most.
W dziale PRZECZYTANE prof. Władysław Zajewski omawia książkę Janusza Jasińskiego w eseju Rozłąka jest naszym losem, a Leonard Drożdżewicz z kolei przedstawia nową książkę poezji Zajewskiego, wilnianina z urodzenia pt. Ulica Śniegowa (Wilno).

MAŁO ZNANE KARTY HISTORII
O wynalazcy łodzi podwodnej rodem z Wileńszczyzny, Kazimierzu Czarnowskim, pisze prof. Mieczysław Jackiewicz.

RODOWODY
Natalia Miziarska z Połocka pisze (Majątek Hrebnickich w Orzechownie) o opłakanym stanie dawnej posiadłości na Białorusi

BIBLIOGRAFIA: 1989-1900
Na prośbę Czytelników i Użytkowników ZW (m.in. badaczy, studentów) zamieszamy pierwszy odcinek bibliografii pisma, z lat przed lat zdobyciem niepodległości na Litwie. Opracowanie: Zofia Mitan

POLACY WIELU KULTUR:
KRESOWE RODOWODY OCZYMA MŁODYCH
Uczennica gimnazjum w Gdańsku pisze o łączności trzech pokoleń Adamowiczów o szukaniu swych wileńskich korzeni (Chłopiec z miasta Piłsudskiego).

PASJE
W artykule Adam Miedzybłodzki, artysta niepośledniej rangi Halena Głogowska pisze o losach malarza o korzeniach białoruskich, mocno związanym z Wilnem i zapomnianym pod koniec swego życia.
Zapiskach uczestnika i obserwatora znajdziemy relację z wystawy Wiktorii Tołłoczko-Tur; refleksje nt. Kaziuki: trzymać się tradycji, czy szukać nowych form, by zachować tradycję?
Poczet twórców literatury wileńskiej zawiera ich notki od XVI wieku do roku 1945 i drukowany jest alfabetycznie w odcinkach. W tym numerze odcinek 16 (litera K,L).

LISTEM i MAILEM. POCZTA REDAKCYJNA
zawiera listy Czytelników.

LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC.
WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE.
Nigdzie Państwo nie znajdą tak pełnej kroniki relacji polsko-litewskich, z przedstawieniem też wydarzeń z udziałem Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce, działalności odrębnych placówek (Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Centrum Kultury w Warszawie, Dom Kultury Polskiej i in.). Sygnalizowane są nagrody i nobilitacje, a przede wszystkim nowości wydawnicze. Są to informacje szczególnie przydatne dla zainteresowanych regionem badaczy, studentów, ludzi stąd pochodzących.

Pismo bogato ilustrowane, dużo zawiera fotografii z Wilna i d. Kresów, posiada kolorowe wklejki (tym razem z malarstwem Wiktorii Tołłoczko-Tur).
ZNAD WILII w Wilnie:
w Polskiej Galerii Artystycznej ZNAD WILII (Isganytojo 2/4), w ksiegarniach ELEPHAS (Olandu 11), AKADEMINE KNYGA (Universiteto 4), KATALIKU PASAULIS (Pl.Katedralny), RUDNINKU KNYGYNAS (Rudninku 20).
W Polsce i w Warszawie:
W salonikach-kioskach RUCHu i sieci Garmond Press,
w księgarni im.B.Prusa (Krakowskie Przedmieście 7),
w Domu Spotkań z Historią (Karowa 20).
Czasopismo wysyłamy pocztą.
Zamówić można mailem lub telefonicznie:
48 508764030 (w Polsce) i 370 68469052 (na Litwie)

Informacja o naszych działaniach na www.

Także na FB

Przypominam, że można zamówić numery archiwalne, roczniki , wydawnictwa z serii Biblioteka Znad Wilii:
Tomasz Snarski, Werblista, Biblioteka Znad Wilii (5),
Wyd. Znad Wilii, Wilno 2016, s.40, ISBN 978-9986-532-07-1
Werblista to tytuł tomiku poetyckiego Tomasza Snarskiego, urodzonego w 1985 roku w Gdańsku, w rodzinie o wileńskich korzeniach. Prawnika, piszącego wiersze. W dodatku działającego na forum europejskim na rzecz praw językowych Polaków na Litwie. W zeszłym w roku został laureatem konkursu „Polacy Wielu Kultur”, organizowanego właśnie przez redakcję kwartalnika „Znad Wilii” – za tekst pt. Wilno moich marzeń. Wydanie Werblisty w serii jest nagrodą w tym konkursie.
Tomasz Snarski tomik zadedykował swej Babci Basi, której zawdzięcza Wilno. Myślę, że o nim, jako poecie, usłyszymy nieraz.

Romuald Mieczkowski, Na litewskim paszporcie, BZW(4),
Wyd. Znad Wilii, Wilno 2011, s. 160, ISBN 978-9986-532-06-4
W 5 rozdziałach: Canaletto maluję Wilno; Pytanie o korzenie; Pokochać Warszawę; Białe i czarne oraz Dwa miody. Stron 160.
Na planie pierwszym są kwestie tożsamości, spuścizny dziejowej, szukania ojczyzny przez tych, których dzisiejsze uwarunkowania usiłują odciąć od wielowiekowych korzeni. Z echami WKL, które kształtowało charakter Wilna. Z szukaniem odpowiedzi na pytanie: co dziś oznacza pisać po polsku na Litwie i gdziekolwiek bądź poza Polską.
W wydaniu 28 fotografii Wilna.
——-
Przenieść Wilno do serca. Portret Miasta
Biblioteka Znad Wilii nr 2, Wilno 2009, ISBN 978-9986-532-05-7
Poezja Polaków (z Wilna, Polski i na emigracji), Litwinów, Białorusinów, Tatara, Rosjanina, Czecha i Estończyka tworzy unikalny Portret Miasta z najpiękniejszymi wierszami 50 autorów. Są to m.in.: Ihar Babkou, Tadeusz Chabrowski, Leszek Długosz, Vytautas Landsbergis, Marcelijus Martinaitis, Henryk Mażul, Zianon Paźniak, Wojciech Piotrowicz, Alicja Rybałko, Ramute Skucaite, Józef Szostakowski, Tomas Venclova, Sławomir Worotyński. W opracowaniu zamieszczono oddzielne wklejki z 24 fotografiami Wilna.
——————-
Romuald Mieczkowski, Nikt nie woła, Biblioteka Znad Willi nr 2,
Wilno 2007, ISNB 978-9986-532-04-0
82 wiersze ukazują Wilno, widziane przez Polaka, mocno związanego z tym Miastem. Dostrzega on złożoność nieodwracalnych zmian, stara się uzmysłowić sens wielkich i małych, straconych i pozyskanych Ojczyzn. Wilno w tych wierszach bywa zawsze, nawet gdy mowa jest o czymś innym. To widzenie świata dopełniają fotogramy autorstwa poety, którymi szkicuje Miasto, potraktowane jako otoczka zawartych przeżyć.
——————
Romuald Mieczkowski, Objazdowe kino i inne opowiadania wileńskie
Biblioteka Znad Willi nr1, Wilno 2007, ISBN 978-9986-532-03-31
Literatury o Wilnie i Wileńszczyźnie powstało niemało. Cieszyła się ona sympatią przed wojną, istniała w ocenzurowaniu w PRLu, temat podejmowano na emigracji. Po wojnie w większości opisywała wojenną gehennę, życie na obczyźnie. A co działo się na terenach na Wschodzie, na których pozostali Polacy? Świadectw takich niewiele. Szczególnie, jeśli chodzi o dokonania, tworzone przez naocznych świadków. Niektóre moje opowiadania obrazują trudny świat człowieka, wychowanego w polskiej tradycji, ale żyjącego w twardych sowieckich realiach. Zdarzenia, mimo fabuły literackiej, są rodzajem dokumentu, bowiem ludzie noszą swe prawdziwe nazwiska. To hołd, który oddałem rodzinie, krewnym. Dzięki jednemu opowiadaniu moi dziadkowie Piotrowscy pośmiertnie zostali upamiętnieni za uratowanie podczas wojny rodziny żydowskiej. Jest to próba przypomnienia o nas, Polakach na Wileńszczyźnie. W książce zawarłem drogie dla mnie zdjęcia z archiwum rodzinnego (RM).

Zapraszam serdecznie!
Jeśli ktoś z Państwa nie życzy sobie otrzymywać tych anonsów, proszę napisać.
Pozdrawiam Romuald Mieczkowski
tel.48 508764030, znadwilii@wp.pl