22 – 23 kwietnia 2017r.

Trasa wyjazdu obejmuje okręg tarnopolski. Główne cele wyprawy to odwiedzenie i wsparcie parafii i Rodaków mieszkających na Kresach oraz poznanie dziedzictwa kulturowego Kresów (utracone po II wojnie światowej dawne obszary Rzeczypospolitej oraz pozostałe tam dziedzictwo związane z jej kulturą i społeczeństwem są nośnikami informacji i źródłem prawdy historycznej). Poza czterema polskimi rodzinami, którym osobiście przekazane będą dary w postaci paczek z chemią i żywnością zatrzymamy się w dwóch parafiach skupiających mieszkających w ich pobliżu Polaków (w Dolinie i Kołodziejówce). Przekazane zostaną tam m.in. komputery (do kursów j. polskiego), książki, gry, ubrania, żywność. Trasa wyprawy obejmuje też cmentarze w Korościatynie i Buczaczu gdzie złożymy wieńce i zapalimy znicze na mogiłach (pomordowanych głównie przez UPA) Polaków. We Lwowie planowane jest również zwiedzenie cmentarza Orląt Lwowskich.
Plan wyjazdu:
wyjazd z Warszawy w nocy z piątku na sobotę ( godz 1.00 w nocy)
6.00 – przekroczenie granicy Hrebenne
200 km (3,5 godziny)

 
10:00 Dolina* parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
130 km (2,5 godziny)

 
14:30 Korościatyn i Buczacz*** (cmentarze)
94 km (2 godziny)

 
18:00 Kołodziejówka****
26km – (0,5 godziny)

 
20:00 Tarnopol – NOCLEG

 
23.04.2017r. niedziela
6:00 wyjazd do Lwowa
130 km (2,5 godziny)
8:30 – cmentarz Orląt Lwowskich
9:30-11:00 – wizyty u polskich rodzin
11:00-12:00 obiad i wyjazd do Polski

*Dolina – Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (ks. Krzysztofa Panasowiec)
Ksiądz utworzył dla uczniów sobotnio-niedzielne szkoły, w których naucza języka polskiego, prowadzi katechezę, lekcje śpiewu, etyki, wychowania fizycznego, zajęcia artystyczne – malowania i tańca. W szkołach tych nie ma klas, są grupy wiekowe. W Dolinie jest 10 takich grup (w grupie 10-20 osób). Ksiądz organizuje oazy, rekolekcje, festiwale. Przy parafii działa klub sportowy oraz zespół taneczny „Perła”. Obecnie ksiądz rozpoczął budowę przedszkola. Z naszej wiedzy wynika, że w parafii jest zapotrzebowanie w zasadzie na wszystko (żywność, pomoce naukowe, odzież itd.) miejscowa ludność jest bardzo uboga; natomiast wytrwale i chętnie kultywuje kulturę polską.
Wsparcie: komputer (1 sztuka), odzież dziecięca, paczki żywnościowe (10 kartonów), 50 paczek konserw mięsnych, książki (literatura polska), gry historyczno-edukacyjne.
——————————————————————————————————————-
*** Korościatyn (obecnie Krynica) i Buczacz – cmentarze
– Korościatyn w 1939 r. liczył prawie 900 mieszkańców, w tym tylko kilkunastu narodowości ukraińskiej. W 1940 r. rozpoczęły się pierwsze wielkie zsyłki Polaków na Sybir. Następne zbrodnie nastąpiły w 1941, 1943 aż do największego dramatu w lutym 1944 r. Wtedy to banderowcy rozpoczęli rzeź mieszkańców Korościatyna. Rzezi dokonał oddział UPA, wspierany przez miejscową ludność ukraińską, uzbrojoną w siekiery, kosy, widły i noże (600 osób). Posłużono się podstępem, napastnicy wjechali do wioski saniami, wołając po polsku (udając partyzantów). Po chwili zaatakowali i rozpoczęła się rzeź podczas której zamordowano ok. 176 osób. Pomordowanych pochowano 2 marca 1944 r. we wspólnej mogile na korościatyńskim cmentarzu. Wszyscy ocaleni Polacy wyjechali do Monasterzysk. Dziś jedynym, niemym świadkiem tragedii w Korościatynie jest krzyż na tamtejszym cmentarzu pod który zamierzamy się udać by oddać cześć pochowanym tam Rodakom.
– Buczacz – W latach 1945-1946 ekspatriowano z jego terenów 31 000 Polaków. Komunistyczne władze ukraińskie zamknęły kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i umieściły w nim magazyn artykułów żelaznych, a następnie zboża. Z kościelnej krypty wyrzucono kości Potockich (obecnie pochowane są na miejscowym cmentarzu). Na cmentarzu w Buczaczu znajduje się m.in. mogiła weterana powstania styczniowego – Adama Ślepowrona Piernikowskiego ( historyczna, opatrzona wizerunkiem orła w koronie i pięknie zdobionym krzyżem).
Wsparcie: wieńce i znicze
——————————————————————————————————————-

**** Kołodziejówka – Parafia św. Stanisława Kostki (Ks. Walery Skraba)
Parafia w Kołodziejówce liczy 63 rodziny ( 170 Polaków, rodziny mieszane). Z informacji uzyskanych od księdza w związku z panującą tam trudną sytuacją jest duże zapotrzebowanie na wszelkiego typu produkty. Ksiądz prowadzi kursy języka polskiego.
Wsparcie: komputer (1 sztuka), odzież dziecięca, paczki żywnościowe (10 kartonów), 50 paczek konserw mięsnych, książki (literatura polska), gry historyczno-edukacyjne.
——————————————————————————————————————-
***** Lwów Odwiedzenie cmentarza Orląt Lwowskich. Wizyty u 4 rodzin Rodaków – S. Wójcik, D. Sikora, J. Zappe, G. Wiwer.
Wsparcie: paczki żywnościowe oraz paczki z chemią i kosmetykami (po 2 kartony dla każdej rodziny)