DOPÓKI ŻYJE PAMIĘĆ..

Tak zatytułowany artykuł , autorstwa studentki dziennikarstwa Neonilli Lubaniec, ukazał się 9 sierpnia w NOWINACH NIEŚWIESKICH, miejscowej gazecie ukazującej się dwa razy w tygodniu .
Artykuł napisany pięknym językiem białoruskim, z należnym pomordowanym szacunkiem i żalem, poświęcony jest rocznicy mordu dokonanego przez Niemców dnia 5 sierpnia 1942 na mieszkańcach Nieświeża – księży, sióstr zakonnych, inteligencji miejskiej .
Apel poległych 81 ofiar odczytał ksiądz dziekan z nieświeskiej Fary-Piotr Szarko.

 

Stanisławów
W ekumenicznej modlitwie uczestniczyli księża z sąsiednich parafii oraz przedstawiciel kościoła prawosławnego.
W spotkaniu ,w leśnym uroczysku Hajki , wzięli liczny udział przedstawiciele miejscowej Polonii, członkowie zarządu miasta , mieszkańcy Nieświeża.
Miejsce zbrodni udało się zachować i utrzymać już w latach Związku Sowieckiego dzięki staraniom prof. Tadeusza Grygiela i jego przyjaciół z Nieświeża. Doktor Grygiel jest synem zamordowanego w Hajkach, Franciszka Grygiela
Redakcja zamieściła też następujący komentarz-języku polskim

 
Drodzy Przyjaciele Nieświeżanie! Rozpoznaję Was wszystkich na tej fotografii i łączę się w modlitwie za pomordowanych mieszkańców naszej Nieświeskiej Ziemi. Podziękowania od członków Stowarzyszenia Nieświeżan za zorganizowanie modlitewnego spotkania składam na ręce prezesa Jana Iwaszkiewicza przypominając jednocześnie o nieocenionym wkładzie o zachowanie i utrzymanie tego szczególnego miejsca pamięci naszego kolegi prof Tadeusza Grygiela, który nie może tak , jak dawniej, uczestniczyć osobiście w uroczystości.
Naszym Pomordowanym «wieczny odpoczynek racz dać, Panie.»

 

Wiktoria Żukiewicz-Dziwota

PS. Chcę podać jeszcze jedna informacje z Nieświeża-dzięki staraniom i zgromadzonym funduszom przez członków Stowarzyszenia Nieświeżan i Przyjaciół 27 Pułku Ułanów im Króla Stefana Batorego wykonano remont w Domu Polskim REDUTA. Dom został przed kilkudziesięciu laty zakupiony przez kombatantów II wojny światowej pochodzących z ziemi nieświeskiej a zamieszkałych w Anglii.