Święci wytrwali, a ks. Międlar skapitulował

You are here: