Relacja z Mszy św. i uroczystości 73 rocznicy zagłady Huty Pieniackiej i Korościatyna na Podolu

W niedzielę 12 marca 2017r. w przemyskim kościele p.w. Św. Trójcy odbyła się Msza św. i uroczystości upamiętniające zagładę polskiej wsi Huta Pieniacka i ludobójstwa dokonanego przez UON-UPA na Polakach w Korościatynie na Podolu. W Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. prałata Stanisława Czenczka, kapelana Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów, uczestniczyli: ks. prałat Jan Stanisz, ks. Krzysztof Żyła i ks. dr Marek Machała, który wygłosił piękną homilię o martyrologii Polaków w Hucie Pieniackiej, Korościatynie i na Kresach. Modlono się za zamordowanych w Hucie Pieniackiej i Korościatynie, o zakończenie wojny na Ukrainie i pojednanie w prawdzie z Ukraińcami, a także w intencji realizacji projektu budowy w Przemyślu pomnika pamięci Legionów Polskich i Bohaterów Polskich Termopil.

Mszę św. i uroczystość pod pomnikiem w murze klasztornym,( gdzie od 2009r. złożona jest urna m.in. z ziemią z Huty Pieniackiej), uświetniły poczty Sztandarowe: Przemyskiego Regionu „Solidarność”, Szkoły Podstawowej nr 16 im.Orląt Lwowskich, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza i Strzelców Związku Strzeleckiego im. Józefa Piłsudskiego z Przemyśla.

Obecni byli: Posłowie – Anna Schmidt – Rodziewicz z PiS i Wojciech Bakun z Kukiz 15, Zastępca Prezydenta Miasta – Janusz Hamryszczak , Wiceprzewodniczący R.M. – Robert Bal, Stanisław Rogała – przedstawiciel Starosty Przemyskiego, Artur Brożyniak z IPN z Rzeszowa, Henryk Ekiert –Prezes KIK z Oświęcimia, a także rodziny przemyskich Ormian z Ich przedstawicielem – Gagik Gregorianem. W uroczystościach uczestniczyli również członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej, Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów, przedstawiciele Sybiraków z Marianem Boczarem, oraz rodzin kresowych – Marcela Tukało i Tadeusz Król – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Mościsk, członkowie Stowarzyszenia „Dolina Sanu” z prezes Małgorzata Dachnowicz, płk. Czesławem Buksińskim i dr Andrzejem Zapałowskim.

Przy pomniku Tadeusz Szczerbaty z przemyskiego Teatru Fredreum odczytał okolicznościowy wiersz autorstwa Maurycego Kowalskiego poświęcony pamięci zamordowanych pt. MOŻE, TY!

Mszę św. i uroczystość uświetnili, salezjańska orkiestra „Augustino” pod dyrekcją Krzysztofa Polniaka i Małgorzata Świetlicka z I LO im. Juliusza Słowackiego pięknym wykonaniem pieśni „Ave Maryja”.

Po złożeniu kwiatów i zapalonych zniczy miałem możliwość poinformować zebranych o przebiegu uroczystości w dniu 26 lutego 2017r. w Hucie Pieniackiej i modlitwie ekumenicznej o pojednanie na którą przybył lwowski historyk z banerem i czerwono – czarną flagą banderowską, dobrze znaną wszystkim, szczególnie przedstawicielom rodzin zamordowanych, a najbardziej zapisała się w pamięci obecnego tam Pana Franciszka Bąkowskiego – który ocalał jako 7 letni chłopiec. W ludobójstwie w Hucie Pieniackiej stracił 11 osób z najbliższej rodziny.

 

Wspomniałem również o dewastacji z 11.03.2017r. pomnika pamięci zamordowanych Profesorów Lwowskich we Lwowie i pomnika zamordowanych Polaków w Podkamieniu, także o czytaniu na skwerze Tarasa Szewczenki w Lublinie poezji w/w poety z udziałem 11 żołnierzy ukraińskich z Polsko – Ukraińsko – Litewskiego brygady stacjonującej w Lublinie. Czytanie poezji oprotestowali Kresowianie, którzy uważają poezję Tarasa . Szewczenki jako pogardliwą i wrogą do narodu polskiego.

 

We wtorek 14 marca 2017r. dowiedzieliśmy się z prasy o ponownym zdewastowaniu odnowionego przez społeczność ukraińską pomnika z krzyżem w Hucie Pieniackiej. Te zdewastowane pomniki z niepokojącymi napisami i groźbą „Śmierć Lachom” nie wróżą dobrej przyszłości ze strategicznym partnerem, jakim chcielibyśmy, by była Ukraina i partnerskie miasta Przemyśla na Ukrainie. Czerwono- czarna flaga na budynku państwowym w Mościskach, obok pomnika S. Bandery, pomimo, że wisi w sąsiedztwie flagi ukraińskiej i Unii Europejskiej nie pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Po uroczystościach w salce katechetycznej kościoła wyświetlaliśmy slajdy z uroczystości w Hucie Pieniackie z 2009r, ( z udziałem Prezydentów, Lecha Kaczyńskiego i Wiktora Juszczenki), także z 26 lutego 2017r., oraz filmy „Skrawek Piekła na Podolu” w reżyserii Jolanty Chojeckiej –Kassler i film w reżyserii Macieja Wojciechowskiego pt. „Było sobie miasteczko”.

Z kresowym pozdrowieniem
Stanisław Szarzyński
Prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu

P.S. Serdecznie dziękuję Przemyskiej Telewizji Kablowej „Toya” oraz Katolickiemu Radiu „Fara” za obsługę medialną uroczystości, a także Marianowi Makiele, Krzysztofowi Gniadkowi i Marianowi Radlakowi – członkom naszego Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu, za wykonanie dokumentacji fotograficznej i filmowej z Mszy św. i uroczystości.

 

Fotoreportaż można obejrzeć na FB

 

ss-galizien