BARDZO serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wsparli nasz charytatywny III Bal Karnawałowy, organizowany przez Koło Przyjaciół Fundacji im. Brata Alberta w Łodzi i w Chorzeszowie. Bez Państwa otwartości, życzliwości i pomocy z pewnością nie byłoby tak cudownie!

III Bal Zgierz podarunki

Dziękujemy pięknie darczyńcom, którymi są:

Anna Dymna i Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”,

Ksiądz Prezes Tadeusz Isakowicz-Zaleski,

Mariusz Wlazły,

Starosta Łaski Teresa Wesołowska

Prezydento Zgierza Przemysław Staniszewski,

Sekretarz Zgierza Robert Chocholski,

Senator Ryszard Bonisławski,

Joanna Blanka Garmulewicz Galeria Blanki,

Fundacja im. Brata Alberta WTZ w Radwanowicach-Czernichowie,

Dowódcy 32 Bazy Lotnictwa w Łasku Płk. Rafał Zadencki,

ppłk. Bernard Zboiński,

Joanna Horbaczewska,

Marzena Madej,

Stowarzyszenia Rękodzieła Łaskiego Szuflandia,

Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni,

Folkowa Małgorzata -Małgosia Kilańczyk,

Alutka Piotrowska- Alicji Krystalskiej,

Stanisław Nowak,

Maciej Rabski,

Koło Przyjaciół Fundacji im. Brata Alberta w Łodzi i Corzeszowie,

Jarosław Skrabek ,

Kasia i Jacek Wasielom Bar Express Zgierz.
Jesteście Państwo ludźmi wrażliwymi i dobrymi „jak chleb”. To zaszczyt mieć Was za Przyjaciół! Dziękujemy!!!
DZIĘKUJEMY RÓWNIEŻ BARDZO SERDECZNIE TYM WSZYSTKIM NASZYM PRZYJACIOŁOM, KTÓRZY NABYLI WSPANIAŁE PODARUNKI OD PAŃSTWA !!!!
Zdj. Zbigniew Fidos