Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Żywa historia

Małe Wydawnictwo, Kraków 2014

 

Polecam swoją najnowszą książkę, która pod tytułem „Żywa historia” ukazała się w tych dniach nakładem krakowskiego „Małego Wydawnictwa”. Książka będzie w sprzedaży poprzez sklepik internetowy Fundacji Gospodarczej, działającej przy Fundacji im. Brata Alberta, oraz na moich spotkaniach autorskich. Całkowity dochód przeznaczony (wraz z z tantiemami i honorarium autorskim) przeznaczony jest na rozbudowę i utrzymanie placówek dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, prowadzonych przez Fundację. W sprawie zakupu książek i organizacji spotkań autorskich można kontaktować się poprzez email: tadeusz@isakowicz.pl Poniżej zamieszczam przemowę i spis treści.

Przedmowa

Po wydaniu książek „Przemilczane ludobójstwo na Kresach” i „Nie zapomnij o Kresach”, a także po wydaniu wywiadu-rzeki pt. „Chodzi mi tylko o prawdę”, dostałem wiele listów z prośbą o kontynuowanie tematyki historycznej. Autorzy tych listów upominali się o dzieje Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej oraz o wydarzenia z najnowszej historii Polski i Europy. Szczególnie chodziło im o to sprawy, które ze względu na poprawność polityczną, narzucaną naszemu społeczeństwu po tzw. „okrągłym stole” w 1989 r. i po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2005 r., są bądź całkowicie przemilczane w mediach i wyrugowane z podręczników szkolnych, bądź zepchnięte na absolutny margines.

Z podobnymi prośbami spotykałem się także na spotkania autorskich, w tym też na tych ze studentami i młodzieżą szkolną, których w latach 2007 – 2014 odbyłem bardzo wiele tak w kraju, jak i w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Francji, Belgii, Holandii, Austrii i Niemczech. Organizatorami tych spotkań były najróżniejsze organizacje społeczne i patriotyczne oraz parafie i duszpasterstwa katolickie, za co im niniejszym bardzo dziękuję.

Odpowiadając na te prośby przygotowałem szereg tekstów, które mają charakter popularno-naukowy. Część z nich została napisana specjalnie na potrzeby niniejszej książki i nie była do tej pory nigdzie publikowana. Pozostała część jest natomiast rozbudowaną i uaktualniona wersja tekstów, które ukazała się drukiem w różnych mediach. Chodzi głównie o te media, z którymi ma przyjemność współpracować, czyli w kwartalniku „Opcja na prawo”, dwumięczniku „Misyjne Drogi” i tygodniku „Do Rzeczy” oraz w biuletynach organizacji kresowych i patriotycznych, a także na portalach internetowych Prawy.pl, RMF 24.pl i Wirtualna Polska – Historia. Niektóre z nich były publikowane również w tygodniku „Gazeta Polska”, z którym po siedmiu latach współpracy musiałem rozstać się na początku bieżącego roku ze względu na dwukrotne zdjęcie przez cenzurę redakcyjną felietonu pt. „Banderowcy w nowym rządzie Ukrainy”. Dodam, że felieton ten stał się także częścią niniejszej publikacji.

Za pomoc przy wydaniu tej książki bardzo dziękuję pani Annie Łoś, które po śmierci swego męża, Marka Łosia, kieruje obecnie Małym Wydawnictwem. Dziękuję także zespołowi redakcyjnemu oraz wszystkim tym, którzy zgodzili się udostępnić swoje zdjęcia. Całkowity dochód ze sprzedaży książki przeznaczony jest na potrzeby niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach i jej filii.

7 września 2014 r., w 58. rocznicę swoich urodzin

Spis treści

Przedmowa……………………………………………………

8477

CZĘŚĆ I Od Sarajewa do Góry św. Anny

Strzały przy Moście Łacińskim…………………

Nie tylko Piłsudski i nie tylko Legiony………………………………

Szmaragdowa rzeka………………………………………

Światełka dla „Orlątek”……………………………………

Amunicja od braci
Węgrów………………………………

Bolszewika goń, goń, goń!………………………………………………………..

Bój pod klasztorem na Górze św. Anny……………………

8478 Część II Polska i Europa. Historie które warto poznać

Uczcijmy Horodło…………………….

Czyj jest Krym?……………………………………………………………………

Matka Boża Jagodna z Latyczowa……………………

Zbuntowana Korsyka………………………………………

W nurtach Białej Elstery…………………………

Zgierz – Miasto Tkaczy………………………………………………

Cuda (gospodarcze) Tomasza Baty…………………………………

Dunaj nie taki modry………………………………………………

Chwała obrońcom kresowych stanic………………………….

Mgła milczenia nad Ponarami……………………

Rzeź warszawskiej Woli……………………………

Niezabliźniona rana Lubelszczyzny……………………………….

Niewyjaśniona katastrofa lotnicza pod Zawoją……………………

Skandal z pomnikiem polskich profesorów…………………………

Groźba rozpadu Ukrainy…………………………………………

Jak przekonać „ludzi sowieckich” z Ukrainy Wschodniej?…………..

Spór o kościół św. Marii Magdaleny we Lwowie…………………

8479

CZĘŚĆ III Ludobójstwo wciąż przemilczane

Nie będzie pojednania bez prawdy………………………

Kult Bandery i Szuchewycza na Ukrainie…………………

Okrutne lato 1941……………………………………………….

Syn banderowca w polskim Sejmie………………………………

Zakierzonia ………

Akcja „Wisła” była koniecznością……………..

Dziś jajko, jutro kamień, pojutrze granat…………………………

Zwycięstwo prawdy w Radymnie……………………………

Siedemdziesiąta rocznica ludobójstwa w Małopolsce Wschodniej i na Lubelszczyźnie………………………………

Banderowcy w nowym rządzie Ukrainy……………………………

Przewodniczący rady miasta Przemyśla odwołany za gwizdy…………………………….

Prawda o ludobójstwie – wreszcie zwyciężyła w Lublinie……………………………….

Dzwon z Podkarpacia dla Wołynia…………………………………

Pomoc dla wojska ukraińskiego, to nie pomoc humanitarna…….

8480 CZĘŚĆ IV Ormiańskie rozdroża

Ormianie i Kościół Ormiański w Polsce (od XIV do XX wieku)………………………………………………………………….

Ormianie w Stanisławowie……………………

Ludobójstwo Ormian w Turcji………………………

Ks. Krzysztof Staniecki – kapłan trzech obrządków……………

Patriarcha ormiańskokatolicki Nerses Bedros XIX na Kresach Wschodnich………

Zabójstwo ormiańskiego dziennikarza w Konstantynopolu…………………………..

8481

CZĘŚĆ V Kościół złomny i niezłomny Savonarola…………………………………………

Działania UB i SB wobec duchownych rzymskokatolickich (na podstawie wybranych przykładów)…………………

Księża-patrioci” – duchowni wspierający komunizm w Polsce w okresie stalinizmu….

Jan XXIII – przełomowy pontyfikat „uśmiechniętego papieża”………………………..