JAN ZALESKI – KRONIKA ŻYCIA

Redakcja: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Wydanie I – Wydawnictwo Radamsa, Kraków 1999

Wydanie II (poszerzone) – Małe Wydawnictwo, Kraków 2010

 

MONASTERZYSKA – KRZESZOWICE – KRAKÓW

 / 1926 – 1981 /

„Coraz bardziej czas zaciera w pamięci pewne dawniejsze wydarzenia, toteż postanowiłem spisać pewne fakty z życia swego i najbliższej rodziny, utworzyć coś w rodzaju kroniki tych wydarzeń, zwłaszcza dawniejszych.”

Z listu Jana Zaleskiego

do Anieli Muraszki z 16 IV 73 r.

Od redaktora wydania.

„Kronika życia” powstała z połączenia kilku rękopisów Jana Zaleskiego. W jej skład weszły:

1. „Kronika rodzinna” spisana w pierwszej połowie lat 70-tych, a dotycząca wydarzeń z lat 1926 – 1963.

2. Dzienniczek spisany w latach 1969 – 71, a obejmujący wydarzenia z lat 1923 – 1970. Składa się on z trzech części:
· Pierwsza z nich jest odtworzeniem pamiętnika utraconego przez Autora w 1945 r.
· Druga część jest zapisem, nieraz bardzo luźnym, wydarzeń z lat 1946 – 1969.
· Trzecia, pisana już na bieżąco, jest szczegółowym zapisem wydarzeń z lat 1969 – 71.

3. Dwutomowy dzienniczek z lat 1971 – 1981, pisany na bieżąco i prowadzony praktycznie do końca życia. Autor ze względu na postępującą chorobę zaprzestał zapisów w lutym 1981 r., a więc na 4 miesiące przed swoją śmiercią.

4. Drzewo genealogiczne i notki biograficzne rodziny Zaleskich oraz rodzin z nią spokrewnionych: Sławińskich, Isakowiczów, Muraszków, a także liczne, luźne zapiski dotyczące historii tych rodzin .

5. Luźne notatki na temat historii Monasterzysk i Korościatyna.

6. Dokumenty rodzinne zbierane przez Autora.

7. Dokumenty rodzin Sławińskich i Isakowiczów, będące w posiadaniu Teresy Zaleskiej, żony Autora.

8. Zbiór list pisanych przez Autora do Anieli Muraszki w latach 1955 – 1980.

Wszystkie zapisy zawarte w pozycjach 1 – 4, po ich połączeniu i po chronologicznym uporządkowaniu, są podane w teście normalnym drukiem. W zapisach pominięto jedynie najbardziej osobiste sprawy rodzinne. Równocześnie zapisy z lat 1969 – 1981, ze względu na ich ogromną szczegółowość, są wyborem tylko najważniejszych spraw. We wszystkich zapisach zachowano oryginalny styl i język Autora.

Cytaty zaczerpnięte z pozycji 5 – 8, jak i przypisy Redakcji, podane są w tekście kursywą. W ten sam sposób podano również wprowadzone do tekstu wspomnienia prof. dr hab. Michała Łesiowa, prof. dr hab. Leszka Bednarczuka, prof. dr hab. Marii Schabowskiej, prof. dr hab. Marii Zarębiny i dr Stanisława Koziary oraz wspomnienia byłych wychowanków Państwowego Zakładu Wychowawczo – Naukowego w Krzeszowicach: Danuty Kwiecień, Kazimierz Konarskiego i Zbigniewa Nowaka, a także relacje Anieli Muraszki, ks. Józefa Maciaszka i Heleny Hutnik.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski