Książki pod pseudonimem „Jan Kresowiak”

Książki pod pseudonimem „Jan Kresowiak”

Leopolis semper fidelis, Lwów zawsze wierny, Wydawnictwo Promieniści Kraków 1985.

 

Książki redagowane :

1) X-lecie Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie i Schroniska dla Niepełnosprawnych 1987-1997, Wydawnictwo Radamsa, Radwanowice 1997.

2) Jan Zaleski, Kronika życia, Kraków 1999

3) Jan Zaleski, Kronika życia, Małe Wydawnictwo, Kraków 2010

 

Książki napisane:

1) Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Arcybiskup ormiański Izaak Mikołaj Isakowicz „Złotousty”/1824-1901/ – duszpasterz, społecznik i patriota, Przedmowa: rzymskokatolicki arcybiskup lwowski Marian Jaworski, Wydawnictwo Radamsa, Kraków 2000.

2) Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Słownik biograficzny księży ormiańskokatolickich i księży rzymskokatolickich pochodzenia ormiańskiego w Polsce w latach 1700-2000, Przedmowa patriarcha ormiańskokatolicki Nerses Bedros XIX, Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne, Kraków 2001.

3) Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006. (redakcja Wojciech Bonowicz)

4) Moje życie nielegalne, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007. (redakcja Wojciech Bonowicz).

5) Przemilczane ludobójstwo na Kresach, Addenda: Ewa Siemaszko i Ryszard Szawłowski, Małe Wydawnictwo, Kraków 2008.

6) Ludzie dobry jak chleb. Małe Wydawnictwo, Kraków 2010

7) Nie zapomnij o Kresach, Małe Wydawnictwo, Kraków 2011

8) Chodzi mi tylko o prawdę (wywiad-rzeka udzielony red. Tomaszowi Terlikowskiemu), Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2012.

9) Moje życie nielegalne, Małe Wydawnictwo, Kraków 2012 (redakcja Wojciech Bonowicz) – drugie wydanie.

10) Personalnik subiektywny, Małe Wydawnictwo, Kraków 2013,

11) Żywa historia, Małe Wydawnictwo, Kraków 2014,

 

Tomiki wierszy

1) Oblężenie. Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego, Kraków-Nowa Huta 1981.

2) Oblężenie, (przedruk) Warszawa 1984

3) Wspomnienia, Kraków 1985.

4) Oblężenie. Wyd. II. Kraków: Rota 1985.

5) Morze Czerwone, Libertas Kraków 1987.

6) Wiersze w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. Wyd. 2 rozszerzone, Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka Wrocław 1988.

7) Świętych obcowanie, Kraków 1993.

8) Wiersze, Małe Wydawnictwo, Kraków 2006.

 

Artykuły popularno-naukowe i inne publikacje (do 2008 r.).