To pytanie mocno wybrzmiało w liście, jaki Renata Cytacka, działaczka polska na Litwie, polityk i społecznik skierowała do najważniejszych osób w państwie polskim, poważnie zaniepokojona stale pogarszającą się sytuacją Polaków na Litwie oraz brakiem adekwatnej reakcji ze strony państwa polskiego.

Czytaj więcej

Litwa3