Coraz większymi krokami zbliża się początek IX Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej. W tym roku Festiwal będzie przebiegał nieco inaczej niż poprzednio – bowiem już w sierpniu zaczynamy nasze festiwalowe wydarzenia kulturalne.

Na początek- 3 sierpnia o godz. 17.00 wernisaż wystawy „Polesia czar i gorycz”, na której zaprezentowane zostaną przedwojenne zdjęcia ziemi poleskiej. Fotografie pochodzą ze zbiorów Tomasza Kuby Kozłowskiego, który obecny będzie na wernisażu. Następnie projekcja filmu „Księżniczka z Leicą” w reżyserii Iourija Gorouleva, który spotka się z Państwem po projekcji. Nazajutrz, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A.Fredry o godzinie 11.00 projekcja drugiego filmu I. Gorouleva – poświęconego postaci ks. kard. K. Świątka.
Podczas obydwu dni obecne będzie w Jarosławiu stoisko księgarskie Domu Spotkań z Historią w Warszawie, na którym będzie można nabyć książki o tematyce kresowej.
Kolejne festiwalowe wydarzenia będą miały miejsce we wrześniu – szczegóły zamieścimy niebawem.
Wzorem lat ubiegłych, IX Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej współfinansowany jest ze środków budżetowych Gminy Miejskiej Jarosław oraz Województwa Podkarpackiego.

Jarosław