Dyskurs lewicowych intelektualistów z UMCS, PAN, IPN (w tym sympatyka UPA) i Muzeum na Majdanku o wojewodzie lubelskim, władzy i bohaterach z NSZ

 

Poniżej prezentujemy treść dyskursu kilku lewicowych ideologów na temat udziału Wojewody Lubelskiego, dr hab. Przemysława Czarnka w lubelskim Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który został zorganizowany przez Brygadę Lubelską Obozu Narodowo-Radykalnego. W dyskusji głos zabrała śmietanka lubelskich lewicowych intelektualistów. Stosowane przez nich słownictwo jest adekwatne i godne dla lewackich „uczonych”; jednostek wyjątkowo odpornych naprawdę. Uczeni i oświeceni ideolodzy skrajnej lewicy Wojewodę posiadającego ogromny dorobek naukowy określają mianem gnojka (prof. Libionka), podejrzewają iż pali niedozwolone substancje (dr hab. Witek), a uczestnicząca w dyskusji pracownik lubelskiego IPN kwestionuje jakiekolwiek kompetencji Wojewodzie Lubelskiemu (dr Zajączkowski). Dyskurs ów intelektualistów ukazuje obraz planowanych za pomocą redakcji Gazety Wyborczej intryg, mających wywrzeć wpływ na życie społeczno-polityczne Lubelszczyzny. Na koniec tego dramatu dowiadujemy się iż próba zablokowania uhonorowania Leonarda Zub-Zdanowicza pseudonim „Ząb” w przestrzeni publicznej Lublina, była zaplanowaną akcją lubelskiej lewicy, zaś Dariusz Libionka, tego wybitnego żołnierza postawionego do Virtuti Militari określa mianem „majora Ząbka”.

O to sylwetki bohaterów tej dramatycznej scenki

Piotr Witek, tytuł dr hab. – pracownik dydaktyczno-naukowy zakładu metodologii historii UMCS

Dariusz Libionka, prof. Polskiej Akademii Nauk , Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy PAN, szef działu naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku, instytucji prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mariusz Zajączkowski, dr, pracownik Biura Badań Historycznych oddziału lubelskiego Instytutu Pamięci Narodowej oraz Polskiej Akademii Nauk , Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, autor wielu publikacji w których z atencją pisze o działaniach Ukraińskiej Powstańczej Armii

Adam Puławski, dr, pracownik Biura Badań Historycznych oddziału lubelskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

Jacek Leociak prof. , pracownik Instytutu Badań Literackich PAN oraz Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy PAN.

Takie oto jednostki obecnie mają wpływ na proces dydaktyczny studentów i młodej kadry naukowej,

Gdyby jednak post dr hab. Piotra Witka został wykasowany w załączeniu przesyłamy skan z tej dyskusji

 

Narodowy Lublin

 

PS. Koniecznie proszę przeczytać polemikę Maria Milena Krenz z Mariuszem Zajączkowskim, który porównywał UPA – uwaga! – do Armii Krajowej!

Lublin