650 rocznica wydania przywileju dla Ormian polskich.

You are here: