Bożena Ratter: Pytania ws. Muzeum Historii Polskich Żydów

Muzeum Historii Żydów Polskich wydało biuletyn dla nauczycieli Link do biuletynu byśmy mogli … zapoznać się z uwagami merytorycznymi i dydaktycznymi dotyczącymi rozdziału „Eksterminacja ludności żydowskiej” w najnowszym e-podręczniku do historii dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Podręcznik ten powstał na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i został udostępniony uczniom polskich szkół w styczniu 2016 r. poprzez…