Pielgrzymka do grobów kapelanów małopolskiej „Solidarności”

Fotoreportaż Józef Wieczorek w pielgrzymki do grobów kapelanów małopolskiej „Solidarności”. Niestety w tym roku ze względów zdrowotnych nie mogłem w niej uczestniczyć. Łączyłem się jednak w modlitwie. Błogosławionej niedzieli! Błogosławionego Wielkiego Postu, czasu nawrócenia i pojednania się! Pielgrzymka Ludzi Pracy do grobów Kapelanów Solidarności