Stop dyskryminacji osób z zespołem Downa

Szanowni Państwo, dzieci z zespołem Downa są dziś w ogromnej liczbie zabijane przed urodzeniem. To okrutne. Zachęcam Państwa do dołączenia do petycji Fundacji JEDEN Z NAS.   Petycja Fundacja wyjaśnia: „WIELE KRAJÓW ZAMIERZA ROZSZERZYĆ NARODOWE PROGRAMY BADAŃ PRENATALNYCH O NOWĄ GENERACJĘ TESTÓW GENETYCZNYCH SŁUŻĄCYCH WYKRYCIU TRISOMII 21   Chociaż ponad 90% dzieci z zespołem Downa…