Kraków pamięta o bohaterskich Powstańcach Warszawskich

Fotoreportaż Józefa Wieczorka o upamiętnieniu w Krakowie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na foto m.in. Marek Pęk – Senator RP, wojewoda Piotr Ćwik i kurator małopolski Barbara Nowak Godzina „W” w Krakowie w 74 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz W intencji niezłomnych w walce o Niepodległość w 74 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Bazylice Mariackiej